Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een geest van bezinning en verdieping — een leven met het hart."

De bedoeling was dus duidelijk uiteengezet: nier een nieuw systeem, maar dieper inzicht in de waarden van onderwijs en opvoeding.

In de geschiedenis herhaalt zich telkens het verschijnsel — het is al 't ware een cirkelgang, waarbij het oude soms plots weer nieuw wordt — dat een nieuwe geest doorbreekt, die een einde maakt aan een ouden sleurgang en breekt met soms o zoo geliefde oude vormen.

Het nieuwe bestaat dan vaak hierin, dat er juister wordt geïnterpreteerd, dat helderder de waarden ons worden, en frissche krachten weer worden gegeven aan wat soms langen tijd Aschepoester was. Als die nieuwe geest weer leven alom heeft gewekt, dan komt eerst het nieuwe systeem, dat belijnt en bepaalt wat hervonden en hervormd was; maar .... die belijning, bepaling, dus beperking, heeft daardoor reeds in zich de kiem der komende versteening.

Ook belijning was noodig, maar.... deze kwam pas op het tweede plan.

Mogelijk hebben velen, door den titel verleid, teveel naar belijning, te weinig naar verdieping gezocht, 't Kan ook omgekeerd zijn.

Mogelijk werd de belijning in enkele of meerdere nummers der reeks wat bleek geteekend, waar de schrijvers van oordeel waren, dat personen en omstandigheden dit beheerschen; in weer andere nummers, van overwegend formeelen aard, is de verdieping misschien niet genoeg geaccentueerd; maar als geheel hebben de schrijvers het beste gegeven, wat zij geven konden, en wat hun het meest doelmatig scheen.

Daarbij dient niet uit het oog verloren, dat strenge begrenzing in theorie wel heel gemakkelijk, maar

Sluiten