Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

universeele Volkssouvereiniteit belet van den aardbol weg zal bezemen 'resp- de souvereine rechten van den mensch op Vrijheid,' Gelijkheid en Broederschap dra hoogtij zal doen vieren — De organisatie van haar kant verbindt zich om met al haar ten dienste staande middelen aan Entente VI de sleutelmacht over zeeën en werelddeelen, tot plaatsing van haar producten, te verzekeren. Zoó het streven dezer wederzijdsche verbintenis niet goedschiks zal kunnen worden bereikt, dan zijn beiden niet ongenegen om tot nakoming daarvan het kwaadschiks te bereiken. Entente VII.

Sluiten