Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich voor een modern Staatskaros laten spannen. Wanneer de Keizei eenmaal zoo ver vooruit is gestreefd met behulp der Entente om voor het „droit divin" blindemannetje of struisvogeltje te spelen, zal hij zelf moeten bekennen, dat de ouwerwetsche menschen geen begrip hebben, van hetgeen „het nieuwste" op staatkundig gebied vergt van 's lands Overheid. Wanneer hij begrijpt dat niemand het recht heeft te regeeren, dan in geval en voor zoover de „volkswil" daartoe de bevoegdheid verleent, en de Organisatie toelaat daarvan gebruik te maken, zal hij de eerste zijn om met heel de maconnieke Pers den jeugdigen vorst als „Albert den Groote" te komen huldigen.

Den zetbaas van den Amerikaanschen Volkswil, oudHoogleeraar in de Wereldgeschiedenis, den grooten Wilsoh, is het tot heden onbekend, waarom en hoe de Oorlog van 1914 ontstaan is.

De Broeders van het Int. Bur. te Neuchatel kunnen hem alle nadere bizonderheden daaromtrent mededeelen.

Tevens'verneemt hij daar, dat de Loges van alle landen op hem geklonken en gedronken hebben

le. wijl hij, als boodschappen-jongetje der Entente, resp. de Maconnerie, huiverde voor den oorlog, toen hij nog ' hoopte, als eenig middel tot wereldvrede, de Middelmachten ' in een anti-monarchalen, anti-milittairistischen, anti-kapitalistischen Statenbond te lokken.

2e. dat hij, het masker afwerpende en zich loyaal „geallieerde" toonende, met oorlog en geweld van wapenen de Middelmachten tot dien Europeeschen Statenbond trachtte te dwingen.

3e. dat hij, alleronderdanigst aan den Volkswil en den persoon der Maconnerie, met de Entente besloot nooit aan de ouwerwetsche christelijke beschaving in den persoon van den Paus het woord te laten bij de vredes-besprekingen.

Sluiten