Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VII.

De Internationale en de Ouverture van den Völkswil-Oorlog.

Vooral sinds het opkomen der moreele en technische Duitsche legerorganisatie is het werkprogram en het wereldhervormings-plan van Sint James, van de Vrijmetselarij en van de sociaal-democratische arbeiders-partij in 't oog loopend vereenzelvigd, Het oppermachtig, wereld-republikeinsch Driemanschap streeft o, m. bizonder naar:

1. Een statenbond, alias Wereld-federatie of Wereldrepubliek, onder de leiding van een internationale Volkerenvertegenwoordiging (World-Community, Federation of the world, governed by a general Parliament of man, Fraternité, Entente, Volken-verbroedering.) Alle Staten van dezen Bond moeten het oud regiem afschaffen. Het modern rechtsbewustzijn eischt een anti-monarchaal, anti-militairistisch, ja zelfs een anti-kapitalistisch (n'en déplaise a la bourgeoisie) staatsidee.

2. In dit wereld-parlement een overwegende meerderheid, welke, ter zake der leiding van het heelal, ruggespraak houdt, onder eeden van blinde, volstrekte onderwerping en

Sluiten