Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deelstra; Groningen, Gastvrijheid, (1) opg. 1915, W. Henderson, H W Grosvenor; Haarlem, Vicit Vim Virtus, opg. 1788, C. Zorgdrager, Ripperdap. 29 F., Lieftinck; Harlingen, Deugd en ijver, opg 1795, S. F. Bakker, Singel en N. Simonsz; Heerenveen, Ken u zeiven, opg. 1911, J. ten Cate en Jhr. E. de Beijer; Helder WiHem Frederik Karei, opg. 1825,. A. Bommel, Weststr. 51 en G C. Dibbets; 's Bosch, De Edelmoedigheid, opg. 1770, J. P' F. v. Ewijk, Julianapl. 33 en A Noltée Papenhulstr. 95; Hilversum, De Gooische Broederschap, opg. 1905, Ad. ter Cock v. Lennepl. 27 en K. Westerling; Hoorn, West Friesland, opg. 1858, G. v. Dijl, Appelhaven 13, J. C.' v. d. Blocquerij, K. Ternes; Kampen, Le Profond Silence, opg. 1770, O. Stibbe en C. Kal f, Nieuwstraat; Den Haag, L'union royale, opg. 1757, P J. B. Lampe, v. Speijkstr. 56 en M. Schuijlenburg; Den Haag, Hiram Abiff, opg. 1886 D -v. Oordt, J. v. Stolbergl. 61 en H. P. Wijnen; Den Haag, L'union Frédéric, (2) Leeuwarden, De Friesche Trouw, opg. 1782 I H v. d. Velde, Emmakade 30, en K. E. "Brunger, Harmonie; Leidén, La Vertu, opg. 1757, L. A. v. Unen„ Hoogewoerd 142 en A. Reijmeringer, Steenschuur 4; Maastricht, La Perseverance, opg. 1763 O. D. A. Schreuder, Alex. Battalaan 87, E. E. F Wickermg, Statenstr.; Meppel, Humaniteit, opg. 1913, J. L. Frank en Sybren Tulp.; Middelburg, La Compagnie durable, opg. 1770, Boven oen Schouwburg, C. Hack, N. Poortstraat 195; Nijmegen St. Lodewijk, opg. 1757, Waldeek P. Singel 71, H. J. Hamerslag; W. L. E. Stollé, Overste; Rotterdam, De drie .Kolommen opg. 1767. Oppert 72, H. W. Hermans, P. F. Thoms en J R"tgers; Rotterdam, Frederic Royal, opg. 1786, I. D. Wetsds ML 1. Kolff Matthenêsserlaan 239; Rotterdam, Acacia, opg. 1872 Witte de W.thstr. 21 I. Schaly, Voorschoterl. 93 en A. de Vos; Shedrecht, Aurora, opg. 1896, Harmonie A. Prins, Thz. en J. W. v, Oelderen; Sneek, Concordia res parvoe crescunt, opg. 1818, Loonmagr N de Boer, D Gorter, Zeepzieder, A. Minderhoud Kzn.; Utrecht, Ultrajectina. ópg. 1830 Jufferstr. P. G. H. Dop en C D. Sax Oudegn W. Z 11- Veendam, Het Noorderlicht, opg. 1878, Westerdiep Ds. S. G Binnerts, T. Boerma; Vlissingen, L'Astre de 1'Onent opg. 1792, H. Nljenhuijs, Badhuisstr. 66 en H. C. Beijermann L Noordstraat 10; Zaandam, Anna Paulomna opg 1871, Stationstr. 102, Dr. E. v. d. Stadt Kzn., H. J. Minderhoud en K. W. J. Schnntz, Langestr. 47; Zierikzee, De Ster in het Oosten opg. 1800, P. D de Vos, Havenplein, Dr. J. Helder St Dorusstr.; Zutphen Karei van Zweden, opg.-1851, Rozegracht, J. G. Klaassen en L. J. bpier DeVenterweg 79; Zwolle, Fides Mutua, opg. 1802, Bloemendalstr. O Lofvers, M. F. Graafland en L. F. G. Joret, Vereemg.str. 7.

' Adj. Groot-Meester van de Provinciale Groot-Loge in OostIndië is Dr. L G. Pott te Batavia, 2e Presideat is Dr. W. bonneveld en Secret. E. Lankhout, met 12 Loges op Java, 2 op Sumatra enj 1 op Celebes. .

Adr. Groot-Meester van Zuid-Afrika (Kaapland) is C. C. bnberbauer te Kaapstad met den Heer E. J. Moore, als Prov. Oroot-

(1) Deze Loge werd door de Groningsché broeders voor de geinterneerde Engelsch en als Entente-Centrale opgericht.

(2) Ongericht voor de Belgische. vluchtelingen, die geestelijk nog één willen zijn met hun Broeders aan den Ijzer, maar zich niet laten vermoorden voor de Volken-Verbroedering.

Sluiten