Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JX.

Nog meer beschavingsverschijnselen,

[... ?.inl James maakt ëeen slapelooze nachten meer door bij zijn leiding der wereld, wanneer alle landen van Europa tot een Statenbond zijn georganiseerd. Deze staten komen onderling overeen het militairisme af te schaffen.

Fredenk de Groote zag i n dat vredes-ideaal den ondergang van Pruissen's zelfstandigheid. De groote Europeesche °° °F I1^?^ 3ls eind"victorie brengen, met de inlijving van de Middel machten in dezen Bond, de ongestoorde nachtrust van Londen's hoogen lijder.

De Centrale Monarchiënn verlangen tot verzekering van hun zelfstandig volksbestaan louter een „équilibre' europeen» Wanneer Italië, Oostenrijk en Duitschland, één lijn trekkende' steeds hun strijdmachten verbinden, wegen de vereenigde krachten der overige Europeesche landen daar juist tegen op De Vierbond durft niet op verovering uit ten koste van den Driebond. De Driebond bezit geen legers, die den Vierbond overvleugelen. Oogenschijnlijk erkent Engeland deze balance of power" volkomen. Zijn industrie duldt echter de économische kracht van dezen Driebond in geene deele. Daarbij komt van den kant der Loge de drang tot sticht.ng der We-

Sluiten