Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

baar zijn eigen contract niet verdedigen, en heeft er maar ;al te zeer gebruik van gemaakt, om met verkeerde voorstellingen zijne verantwoordelijkheid te dekken. Hiï heeft de voorstelling gegeven (Pag. 1012 der Hand.) dat er misbruik is gemaakt van de positie, waarin wü (Nederland) verkeerden. Hü sprak van een voordeel, dat bij overrompeling was verkregen. Formeel erkent hn zijne verantwoordelijkheid, maar — zeide hij — „in die dagen toen er hier meer dan een millioen vreemdelingen waren, toen ik elke minuut als het ware een telegram ontving en eene beslissing moest nemen en ik dankbaar was, dat er eindelijk eene gelegenheid was gevonden, waar wü voor die Vluchtelingen althans een behoorlijk onderkomen konden vinden, heb ik aan het contract nujn goedkeuring gehecht zonder na te gaan, wie de verschillende personen waren die het contract gesloten hadden."

Welnu, er is geen contract gesloten in die dagen, welke de Minister beschrijft en waarmede Z.E. klaarblijkelijk bedoelt de eerste dagen van den toevloed der Vluchtelingen. Het eerste contract is gesloten toen die dagen al lang voorbij waren, de toestand te Gouda zich geheel had geconsolideerd en van verrasrassinsj of gebrek aan tüd was toen geen sprake meer. Nog minder geldt dat voor de eerste wijziging van het contract in Juni 1915. Dat contract is door hem gesloten in volle kennis van zaken, in een tüd, waarin die overstelpende drukte der Vluchtelingen al lang voorbij was. De Minister had niet het recht bü zijne verdediging voor dit contract (en immers op dit contract komt het hier in hoofdzaak aan) bü de Kamer

Sluiten