Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ongerept gebleven; ik bedoel met souvereiniteit niet de nominale of de formeele, maar zelfs de zooveel spoediger aangetaste materieele souvereiniteit hebben wij er nog volledig kunnen bewaren iets wat van ons vaderland ten opzichte der ons omringende naburen helaas niet meer te zeggen valt. Nu kan de souvereiniteit van ons eigen land lichter een stootje verdragen dan die onzer koloniën, want wat Nederland in deze oorlogsjaren ook aan materieele souvereiniteit moge inboeten, wij zullen na den vrede deze wel weer geleidelijk terugwinnen. Moeilijker echter zou het zijn, wanneer wij in Indië eenmaal begonnen waren met toegeven aan de verlangens van buitenlanders en ik zou het Indische Gouvernement dan ook met den grootsten nadruk willen toeroepen, dat het er tegen wake, dat aan onze materieele souvereiniteit in Indië door welke mogendheid ook ooit worde getornd. v

Juist het werk van Dr. Nederbragt toont ons zoo duidelijk aan, hoe er een wedstrijd in onrecht ontstaat, zoodra de Regeering van een zwak land eenmaal gezwicht is voor de verlangens van een der mogendheden. Wij Nederlanders zijn in de wereldpolitiek wel eens wat te naïf; wij hebben een te groot vertrouwen in woorden en zijn te bevreesd voor macht. In normale tijden loopt het met een gewapende bescherming van handelsbelangen heusch zoo'n vaart niet, men trekt niet zoo maar dadelijk het zwaard over een kleinigheid, daarmede moeten de belangen, die in het spel zijn in evenredigheid zijn.

Voor een land als Nederland, gelegen te midden van den wereldbrand tusschen elkaar op leven en dood bestrijdende volkeren, moest de Regeering zoo nu en dan wel eens water in den wijn doen teneinde niet in den maalstroom te worden medegesleept. Maar de hier in Nederland gevolgde politiek van voor op ons geoefenden drang liever te zwichten dan het uiterste te riskeeren, zou ik voor Indië ten stelligste willen afraden. Daar gaat het niet zooals hier om de belangen van voor hun leven strijdende volken, die in hun oorlogsnóod niemand en niets kunnen ontzien.

;Indië ligt ver buiten het centrum van dit wereldconflict en

Sluiten