Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de hand. Vooruitziende politiek neemt dan ook de uitbreiding ter hand nog vóór de behoefte zich duidelijk openbaart. Als er maar overigens factoren zijn, die op goede gronden ontwikkeling mogen doen verwachten. Zoodra de oorlog met zijn storende invloeden voorbij is, mag men een krachtige terhandneming van deze werkzaamheden verwachten. Reeds nu kwam, wat Sumatra's Oostkust betreft tot stand de verharding van den weg Kaban Djahë — Sariboe Dolok, de tramweg Tebing Tinggi — Si Antar, uitbreiding van den auto-dienst der Deli Spoorweg-Maatschappij van Medan naar Kaban Djahë tot driemaal per week. Na den oorlog is doortrekking van de tramlijn van Si Antar tot Parapat (Si Piak) aan het Tobameer te verwachten. Intusschen is reeds een snelle verbinding met Tapanoeli tot stand gebracht. Sedert 2 October 1917 is er een particuliere autodienst geopend (eens per week) van Si Antar naar Panahatan, in aansluiting waarmede van Panahatan een motorboot vertrekt over het Tobameer naar Baligë. Wil men per eigen auto naar Baligë, om vandaar verder Tapanoeli in te gaan, dan kan dit, als men zorgt 's Maandags op den middag te Tiga Ras te zijn en men den assistent-resident vier dagen van te voren heeft gewaarschuwd.

In Tapanoeli is in de laatste paar jaar de verbetering en de uitbreiding van het wegennet met kracht ter hand genomen. Het zwaarste werk was de verbreeding en gedeeltelijke omlegging van het vroegere rijpad Si Bolga - Taroetceng, dat nu herschapen is in een voor auto's berijbaren weg. Voor het intergewestelijk verkeer is van beteekenis de vervanging van het paardenpad van 18 paal in het wegdeel Moeari Si Pongi — Rao door een voor automobielen geschikten weg.

De verbinding Taroetoeng — Si Pirok is eveneens zeer verbeterd. Een groote hindernis blijkt echter de plateaurand, die het hoogland van Si Pirok scheidt van de dalvlakte van Si Mangoemban. Dit feit is opnieuw op een verkenningsreis in 1917 vastgesteld.

De verbinding Baligë — Padang Si Dimpoean voor snelverkeer blijft dus over Si Bolga gaan, een groote omweg intusschen. Dank zij echter de gouvernements- en particuliere auto's, wordt dit bezwaar niet al te zeer gevoeld. De gouvernements-automobielendienst staat, wat het algemeen beheer betreft, sedert 1 Januari 1917, onder de leiding van den Hoofdinspecteur, Chef van den dienst der Staatsspoor- en tramwegen in Nederlandsch-Indië.

In hetzelfde jaar 1917 werd de verkenning voortgezet voor

Sluiten