Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET VILLATERRÉIN BIJ BERASTAGI.

Deze kiek geeft slechts een deel van het villa-terrein te zien. Hierop komen voor de volgende huizen, aangegeven door den naam van den eigenaar: Heel op den achtergrond, nauwlijks zichtbaar: dr. Schüffner c. s., Tameling;

Op het tweede plan: Ketner, Deli Engineering en Ris, Harrisons & Crossfield, Pinckney, Senembah, twee Delispoor, Medan Tabak Mij.;

Op den voorgrond: twee H. A. P. M., twee Deli-Maatschappij.

Er ontbreken: Majorie, Mettler, twee Bataafsche, Gouvernementspasanggrahan, Société Financière, Arendsburg, Deli-Batavia Mij., Van Marle; Güntzel & Schumacher.

Er zijn voorts nog vijf of meer in aanbouw. Zoo wordt het mettertijd een heel dorp. Ruimte is er nog genoeg, zooals uit de kiek blijkt, en op het punt van verfraaiing als door het aanleggen van wandelwegen, bebossching enz. valt er nog heel wat te doen voor de pas opgerichte Vereeniging „Berastagi Vooruit". De achtergrond is van nature schitterend mooi: een lange, beboschte bergketen en daarachter het geweldig massief van den Sibajak met zijn 1000 M. diepe, door de zwavel geel-groen schitterende spleet.

Sluiten