Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tusschen nieuwen en ouden godsdienst. De man, die huiverig is om tegen goden te vechten, omdat een ander, die de vereersters 0 van Dionysus beleedigde, zijn straf niet ontloopen is — die man spreekt voor ons van een slachtoffer van het verzet tegen den vreemden ritus. Met een zweep ranselde deze koning of priester de aanhangers van den nieuwen god uiteen, maar moest in zijn strijd voor de oude gewoonten het onderspit delven. Homerus vertelt dit alles heel eenvoudig, maar toch maakt de geheele passus den indruk, dat de dichter het voorval maar van hooren-zeggen heeft, dat hij zelf den tragisch-heroïeken tegenstand niet heeft beleefd of aanschouwd. Intusschen weten wij nu, dat in Homerus' rijd de conflicten althans zijn begonnen.

In de Odyssee vinden wij Dionysus ook op twee plaatsen genoemd, die echter geen licht geven omtrent *s dichters kennis van hem; wij gaan ze met stilzwijgen voorbij.

Anders wordt het in de na-homerische sage, waaruit het heldhaftige en vergeefsche verzet van enkele staatshoofden en voorname personen zeer direct tot ons spreekt.

Pentheus

Daar is in de eerste plaats de sage van Pentheus, koning van Thebe. Deze stof, voor een tragische bewerking bij uitstek geschikt, is door Euripides tot een drama verwerkt, dat wij over hebben *). „De Bacchanten". De inhoud ervan is als volgt:

Pentheus, koning van Thebe (de plaats waar Dionysus' vereering het sterkst bloeide 3)) ontsteekt in woede, wanneer hij hoort, dat de zwelg-dienst zijn rijk is binnengedrongen, en de Thebaansche vrouwen, onder wie zijn eigen moeder Agaue, heeft aangetast. Den onbekenden jongen aanvoerder

) De „voedsters" zijn volgens den mythus de nymphen, die den god omringen, maar inderdaad de vrouwen, die hem vereerden; zij meenden immers in extase, zelf goddelijk van natuur geworden te zijn.

V Aeschylus heeft wel vier tragedies uit deze stof gecomponeerd, die .echter alle verloren zijn.

^ Vandaar de latere overlevering, dat Dionysus te Thebe geboren zou zijn. 391

Sluiten