Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Thans is compleet verschenen:

Geschiedenis der Wetenschappen

beschreven door Dr. J. D. BIERENS DE HAAN; Dr. H. J. F. W. BRUGMANS; R. CASIMIR; Dr. F. M. G. DE FEYFER; Prof. Mr. % HENRI HYMANS; Dr. J. P. B. DE JOSSELIN DE JONG; Prof. G. MANNOURY; Prof. Mr. H. U. MEYBOOM; Dr. J. DÜ SAAR; Dr. M. J. SIRKS; Prof. Mr. S. R. STEINMETZ; Mr. Dr. H. J. TASMAN.

Compleet in 2 deelen, te zamen 522 bladzijden, met uitvoerige Naam- en Zaakregisters, a t ing.; f 2.60 gebonden per deel.

INHOUD deel I: Geschiedenis van het Wijsgeerig Denken (Blerens de Haan); Psychologie (Brugmans); Taalwetenschap (de ïosselin de Jone)' Physica en Chemie (Snijders); Paedagogiek (Casimir); Godgeleerdheid (Meyboom).

INHOUD deel II: Geschiedenis der Biologische Wetenschappen (Aleemeene Biologie; Plantkunde; Dierkunde) (Sirks); Geologie, Palseontholorie en Anthropologie (Sirks); Sterrenkunde (du Saar); Wiskunde (Ik&nnourvV Steathuishoudkunde (Tasman); Statistiek (Tasman); Rechtswetenschap (Hymans); Geneeskunde (de Feyfer); Volkenkunde (Ethnographie; Ethnólogie) (Steinmetz); Sociologie (Steinmetz).

In dit werk, door deskundigen samengesteld en dus volkomen betrouwbaar. IS vooral trestreefd naar vermiirlincr mn h»t t« 1» ...

namen, en te veel jaartallen; — alleen wat dienen kan om de groote lijnen in den ontwildcelingsgang te doen zien wordt medegedeeld. Een

*fc »a»».-icgisicr vcmoogc ae DruiKoaarneid van dit boek.

Elk deel vormt een afgerond geheel.

UITGAVE DER HOLLANDIA-DRUKKERIJ TE BAARN

Juist verschenen:

A. H. GERHARD

Proletarische Wetenschap 10.45

Het Vaderland schrijft: „De heer Gerhard is een scherpzinnig man, met wnsgeenge denkkracht, die de gave bezit om zijn inzichten beknopt en helder uiteen te zetten en zoo hebben we met onverdeelde aandacht-zijn pleidooi voor het bestaansrecht eener proletarische wetenschap gevolgd".

A. W. STELLWAGEN

Hoe Siberië een Russisch land

is geworden f 0.45

Sluiten