Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inleiding

De geneesheer ziet maar al te vaak, dat een gezond en rijp — maar ongerept gebleven — vrouwelijk organisme even ernstige stoornissen vertoont als een, dat niet voor zijn taak berekend blijkt, zoodra er de normale voortplantingsfunctie van gevorderd wordt.

En wat hem nog meer treft is het feit, dat de nakomelingschap boet voor de fouten van haar verwekkers en opvoeders.

Een ieder dan, die door zijn beroep er steeds weer getuige van is, hoe gelukkig vele menschen worden kunnen door een op verstandige basis gebouwden liefdeband, hoe daartegenover diezelfde band óók onuitsprekelijk veel ongeluk met zich brengen kan, wanneer zij gesloten wordt tusschén twee menschen, welke niet bij elkander passen of niet geschikt zijn om het doel van hun huwelijk te bereiken, diè voelt zich ook geroepen te vorschen zoowel naar de bron der bereikte harmonie als naar die der onvermijdelijke disharmonie tusschen de beide geslachten.

Daarbij is het van tijd tot tijd noodig wonde plekken onbeschroomd bloot te leggen en ik doe dat in het vertrouwen, dat de lezer in staat zal zijn dat te waardeeren.

Niet voor onverschillige en lijdelijke lezers toch zou ik deze uiteenzettingen willen houden, maar voor bond genoot en in den strijd tegen het te overwinnen kwaad, voor mannen en vrouwen, voortgedreven door het streven naar 209

Sluiten