Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II Over de krachtsontplooiing der vrouw bij de vervulling van haar taak ten behoeve van de instandhouding en de verbetering van het menschelijk geslacht

Overal in de natuur overtreft het vrouwelijk geslacht het mannelijk in alle prestaties, welke direct in verband met de voortplanting staan.

In de plantenwereld is dat het duidelijkste; per slot van rekening zijn alle vruchten vrouwelijke voortbrengsels.

De dierkunde biedt ons nauwkeuriger gegevens ter vergelijking: de massa der geslachtsproducten, welke het zalmwijfje voortbrengt is bijvoorbeeld zevenmaal zoo groot als die van het mannetje; bij de pad is die hoeveelheid 46 maal zoo groot en bij de hond zelfs 200 maal.

Hoewel bij den mensch zulke preciese gegevens ter vergelijking ontbreken, zoo staan toch ook hier de vrouwelijke prestaties volgens een oppervlakkige raming verre boven de mannelijke.

Men kan gemakkelijk berekenen, dat een volwassen vrouw in den bloei harer jaren evenveel lichaamssappen verliest als haar eigen lichaamsgewicht bedraagt en — zoo de tol harer geslachtelijke werkzaamheid betalende — uitgroeit over de grenzen van haar eigen organisme.

Het tijdperk der stofopbouwende werkzaamheid bij de ontwikkeling der vrucht wordt plotseling onderbroken door een geweldige krachtsontplooiing en een toetsing van de 221

Sluiten