Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V Ovei de wenschelijkheid, dat er met de bestaande geslachtsverschillen rekening gehouden wordt en dat man en vrouw elkander wederkeerig aanvullen

De physiologische vertraging der vrouwelijke ontwikkeling, welke bepaald wordt door haar taak bij de voortplanting, doet, in tegenstelling tot den door zijn aandeel aan die taak minder geremden levensverloop van den man, een natuurlijke sexueele disharmonie ontstaan tusschen ma nnen en vrouwen van gel ij ken leeft ij d en stelt tot op zekere hoogte de geslachtsverschillen scherper tegenover elkander dan zij reeds op zichzelf schijnen te staan.

Bij natuurlijke onveranderlijke verschillen kan slechts het tegen-elkander-opwegen der vijandelijke machten tot gemeenschappelijken nuttigen arbeid voeren. Bewusf van de wederzijdsche macht moeten dan ook beide partijen medewerken tot instandhouding van het evenwicht.

De noodzakelijkheid om de geslachtsverschillen in acht te nemen brengt natuurlijk de verplichting met zich die te kennen.

Weliswaar worden vaak deze verschillen door een tekort aan beschaving hier of een overmatige cultuur aan gene zijde uitgewischt. In dit opzicht komen de oervolken met de hypermoderne menschheid overeen, evenwel met het onderscheid, dat bij de eerste de benadering van een gemiddeld type meer op lichamelijk, bij de laatste meer op geestelijk gebied plaats heeft. 249

Sluiten