Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gezonde geslachtsindividuen evenwel laten zich slechts korten tijd zooiets welgevallen en trachten met zeldzame volharding — voor zoover men hun den weg daartoe niet absoluut afgesneden heeft — te gelegener tijd terug te keeren tot hun ware natuur. Alleen wanneer het geldt van den nood een deugd te maken, zien we ook bij het menschelijk geslacht perioden optreden, die op den ruitijd der dieren gelijken, waarin opzettelijk naar vereenzelviging der geslachten gestreefd wordt. Later kómen dan evenwel de verschillen weer met verdubbelde kracht naar voren en is het streven niet langer op onderdrukking en beperking, maar op behartiging der belangen van de voortplanting gericht.

Sluiten