Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vol is van allerlei uitdrukkingen, die hoewel vaag, dan toch bij benadering, de schade aangeven, welke voor de moeder voortvloeit uit te vele en te snel op elkander volgende bevallingen.

1 De gevolgen eener geheele of gedeeltelijke onderdrukking van de geslachtelijke werkzaamheid — bij een functioneel intact gebleven vrouwelijk organisme — zijn van zeer groot practisch belang.

Daarbij dient te worden vooropgesteld, dat de vrouw op een geheel andere wijze dan de man lijdt onder de onderdrukking van haar natuurlijke voortplantingsfunctie l). Wat de vrouw betreft, kan men bij gedwongen steriliteit zelfs spreken van een vernietiging van haar leven met betrekking tot haar lichamelijken en geestelijken aanleg.

Voorloopig mogen de gegevens, die ons ter beschikking staan omtrent, de gevolgen eener gedwongen steriliteit bij menschen met normale organen en die vol ontwikkeld naar lichaam en geest zijn, nog zeer gebrekkig genoemd worden. Dat is wel daarvan een gevolg, dat men gewend is de vraag uitsluitend te behandelen van het standpunt van „voortplanting of geen voortplanting" en dan, zonder rekening te houden met gestel en leeftijd der enkele individuen, eenvoudig weg alle gehuwde vrouwen met alle ongehuwde vergelijkt.

Misschien zou meer licht in de zaak gebracht kunnen worden door een poging om meer systematisch den invloed na te gaan, welken het zich-uitleven met betrekking tot de geslachtelijke functie en het ongebruikt laten daarvan — bij voldoende en onvoldoende constitutie, op den juisten en op den verkeerden tijd — uitoefent op het vrouwelijk organisme.

In elk geval vindt men bij vrouwen, wier voortplantingsdrang langen tijd onbevredigd bleef, zóóveel baarmoedergezwellen — waarin men eenige overeenkomst zou kunnen zien met de physiologische hypertrophie van dat orgaan gedurende de zwangerschap — dat men eenige reden heeft om te ver-

') Sellheim, H. Iets over de waarde van de psychologie in de gynaecologie „Medizinische Klinik" 1910, No. 50.

Sluiten