Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

functie, het zoogen, reeds hechtere aanknoopingspunten gevonden. In vroeger tijd bracht men de veel voorkomende en soms zeer ernstige kraamvrouwenkoorts in direct oorzakelijk verband met de zogsecretie. Hoewel we tegenwoordig weten, dat de kraamkoorts uitsluitend op infectie berust, welke in het organisme van de kraamvrouw maar al te gunstige verspreidingsvoorwaarden vindt en dan een moorddadig karakter kan aannemen, zoo schuilt er in die verouderde opvatting toch een kern van waarheid, en in zóóverre heeft zij voor onze moderne opvattingen omtrent de ziekten in het kraambed nog niet elke beteekenis verloren.

Want in ieder geval moet het nalaten van het zoogen als een zonde tegen de natuur beschouwd worden en dat te meer, gezien de uiterst labiele evenwichtstoestand, waarin het lichaam van de kraamvrouw zich bevindt. Het weerstandsvermogen van het organisme kan niet anders dan ongunstig beïnvloed worden, wanneer het lichaam verhinderd wordt de voor het onderhoud van het kind geproduceerde voedselmassa's langs de gewone natuurlijke afvoerwegen te doen afvloeien en gedwongen wordt die op andere, onnatuurlijke wijze te verwerken.

Bovendien blijven dan ook de normalerwijs door het aan de borst leggen van het kind opgewekte contracties der baarmoeder uit, welke een zoo belangrijke rol spelen bij het physiologische involutieproces, dat dit orgaan moet doormaken. Bij onvoldoende involutie blijven de door de zwangerschap verwijde en door de bevalling geopende weefselspleten bestaan en deze vormen dan een zeer gunstige conditie voor het naar binnen dringen van ziekteverwekkende kiemen en bacteriën.

En ook nog in den laatsten tijd hebben ijverige onderzoekingen naar het wezen en de oorzaken van den kanker ons (voorloopig nog onvoldoende gestaafde) gegevens Verstrekt, welke zouden doen vermoeden, dat onder de oorzaken van het ontstaan' van boosaardige nieuwvormingen in de vrouwelijke borstklier ook het onderdrukken der zoogfunctie een rol zou kunnen spelen.

Sluiten