Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze kant van het vrouwenvraagstuk groeit meer en meer uit tot een probleem der wetenschappelijke gynaecologie. Wanneer we dat probleem willen uiteenzetten en een poging willen doen het op te lossen vanuit natuurwetenschappelijk gezichtspunt, dan moeten wij de zaak iets dieper ophalen.

Ik beschouw het streven veler vrouwen naar emancipatie van haar taak om het hare bij te dragen tot de voortplanting en ontwikkeling van het menschelijk geslacht als een deel van een algemeen verschijnsel, in overeenstemming met de plaats, die het menschdom in de natuur inneemt.

Ieder doorloopt bij zijn ontwikkeling twee phasen: in de prilste jeugd is zijn worden willoos overgelaten aan den loop der natuur, terwijl daarna een meer bewuste invloed bij zijn vervolmaking tot uiting komt. Deze willekeurige beïnvloedbaarheid wordt mogelijk, zoodra het zelfbewustzijn in den mensch ontwaakt.

Deze ontogenetische phasenwisseling is ook weer een afspiegeling van de phylogenetische, zooals wij in een der vorige hoofdstukken besproken hebben.

De oorspronkelijke „organische wereld van het onbewust geschieden" vervolmaakt zich tot „de nieuwe wereld van de zelfbewuste handeling".

De dwang wordt daarbij tot wil. De overgang van de eene phase in de andere en van de eene wereld in de andere heeft plaats, zoodra de mensch bij het vorderen van zijn ontwikkeling begint na te denken over het eigen ik.

Het overdenken van de ons ten deel gevallen onwillekeurige ontwikkeling brengt ons tot het inzicht, dat de vreedzame overlevering der in de ontwikkeling der soort met veel moeite en strijd verworven, betrekkelijk stabiel geworden, verhoudingen, de meest essentieele factor der voortplantingis, terwijl de worsteling — waaruit alleen datgene, wat overwint en daardoor bestendig wordt, te voorschijn komt — als de meest essentieele factor der ontwik273

Sluiten