Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vatten, en er mee te werken alsof het concrete begrippen waren; zooals b.v. liefde, haat, vrees, angst, hoop etc. De regelmaat in het spreken, in den zinsbouw, brengt in ons geheele denken orde en regelmaat.

Het proces dat zich bij het denken in de groote hersenen afspeelt (d. i. in de cellen en vezels van de schors der groote hersenen), noemde Fechner de psycho-physische beweging, en wordt door hem vergeleken bij het verloop van een prikkelingsgolf (Erregungswelle). In het allereenvoudigste geval zou deze verloopen in één associatievezel tusschen twee gangliecellen; in werkelijkheid zal het altijd een proces zijn, waarbij een aantal cellen en vezels betrokken zijn. Een voorbeeld van een eenvoudig denkproces is het beantwoorden van een vraag. Iemand vraagt ons b.v.: hoe heet je? Door de gesproken woorden wordt onze gehoorzenuw geprikkeld; deze zenuw leidt den prikkel voort naar een bepaald gedeelte van de hersenen S, waar de klank der woorden herkend wordt, doordat daar de herinneringsbeelden dezer klanken bewaard en nu wakker geroepen worden. Nu moet de prikkel verder voortgeleid worden naar een hooger gelegen hersengedeelte A, waar de herinneringsbeelden bewaard worden van de beteekenis der gesproken woorden, en daar wordt de vraag begrepen. Nu wordt de prikkel verder geleid (zoogen. intra-psychisch) naar een ander hersengedeelte Z, waar de beteekenis van het te geven antwoord gewekt wordt. Eer nu de prikkel vandaar uit in de bewegingszenuwen komt, die het bevel tot de noodige spreekbewegingen aan de betrokken spieren overbrengen, passeert hij nog een station M, waar de herinneringsbeelden van deze bewegingen bewaard, en nu opgewekt worden. Tusschen wat wij A en Z genoemd hebben, ligt een stuk gedachtenwerkzaamheid, dat reeds bij dit eenvoudige procédé zeer gecompliceerd kan zijn, en waarbij dus stellig reeds veel meer dan één associatievezel betrokken is. En dan is deze geheele voorstelling natuurlijk nog slechts uiterst schematisch.

De psycho-physische beweging is altijd op één punt van het bewustzijn heel veel intensiever dan op alle andere in

Sluiten