Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r

suggestie? Eerst in de paar laatste eeuwen heeft zich een wetenschappelijke geneeskunde gevormd. En ook zij kan de suggestie niet missen. Ook de suggestie als zoodanig, met of zonder hypnose, is in *t laatst van de vorige eeuw tot wetenschappelijke geneesmethode verheven, ontdaan van alle ceremoniën en geheimzinnig vertoon.

Door suggestie kan men geen ziekten genezen; maar er zijn vele ziekteverschijnselen, die of geheel verdwijnen, óf toch veel minder hinderlijk worden door den invloed van een doelmatige suggestie.

Bij de meeste ziekten is in den regel de last die de patiënt ervan ondervindt in 't geheel niet evenredig aan den meerderen of minderen ernst van de ziekte. Om eenige uitersten te noemen — er zijn hartkwalen waaraan men sterft zonder het bestaan ervan vermoed te hebben; en er zijn kwalen zooals chronische obstipatie, habitueele hoofdpijn etc, die het leven misschien met geen dag verkorten, maar die den lijder eraan gedurende een menschenleeftijd tot een dagelijksche kwelling zijn. Dikwijls hebben psychische en moreele factoren in dergelijke gevallen een grooten invloed ten kwade, terwijl ook juist ,weer de gemoedstoestand van den lijder veel kwaad ondervindt van zijn ziekte — een zoogenaamde kwade kringloop. Juist in die gevallen kan psychische invloed van een ander — een doelmatige suggestie — als "t ware wonderen verrichten. Op het goed begrip daarvan berust de macht van kwakzalvers en wonderdokters, van alle nieuwe, epochemakende geneesmiddelen, van vele heilige plaatsen en vele geneeskrachtige bronnen, — en, last not least, van een goed huisdokter.

Daarom kan ook de lijder aan de meest ongeneeslijke ziekten nog jarenlang baat vinden bij een goede geneeskundige behandeling, die hem, behalve geneesmiddelen, ook psychische kracht en troost weet te geven.

Bij de suggestie in de geneeskunde komen we vanzelf op het terrein van de ingebeelde kwalen. Eigenlijk is dat een geheel verkeerde benaming. Wie pijn voelt, heeft pijn; misschien niet in zijn been, zooals hij zelf meent, maar, om 307

Sluiten