Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met dat woord sajonnette gebleken is. Niet alleen het leeren eten. van spinazie kost veel, maar ook kost het veel, om je eigen vrouw te winnen, en zoodoende mengt er zich nog een andere reeks van associatieve herinneringen in dezen droomarbeid. Toen hij indertijd per brief, om hare hand gevraagd had, was een liefkozing onder het tafelkleed haar eerste antwoord daarop geweest. En toen ze al verloofd waren, was een andere liefkozing onder het tafelkleed eens oorzaak geweest, dat zij zich gedurende een heelen dag van hem had afgewend. En tegelijk herinnert hij zich nu, dat het meisje van een zijner destijdsche kennissen hare hand eens vertrouwelijk op de knie van haren verloofde had gelegd . . .

Tot al deze herinneringen is Freud gekomen door voormelden droom aan de „vrije invallen" over te geven, die naar aanleiding ervan associatief komen opduiken, uit het onderbewustzijn, en voor mijn doel is het genoeg, om alleen dit maar te constateeren. Ik ben intusschen overtuigd, dat wanneer b.v. Jan van Ruusbroec eens een van zijne droomen op dezelfde wijze had ontleed als Freud, dat er dan heel andere herinneringen uit diens onderbewustzijn waren opgedoken, namelijk geen vrouwenhanden, die vertrouwelijk op iemands knie worden gelegd, noch liefkoozingen onder een tafelkleed, noch opofferingen, die te zwaar gevallen zijn, of gevoelens van miskend te zijn geworden, noch eenige andere herinnering, die om het thema geconcentreerd is:

„Ihr führt ins Leben uns hinein,

„UnrJ laszt den Armen schuldig werden,"

maar dat we dan een „geestelijke bruiloft" zouden hebben gekregen, zooals hij ons immers ook een beschreven heeft, en hoedanige „bruiloft" ieder wel eens gedroomd zal hebben, die in zijne beste oogénblikken kennis van het schouwende leven heeft genomen, waarvan de groote mystieken telkens weer hebben getuigd. l) De interpretaties, die Freud aan zijne droomuitlegging geeft, worden dan ook niet verder door mij aanvaard dan voor zoover ze betrekking hebben op Freud zelf (waarbij

) Zie Ruusbroec in de serie Groote Mystieken, uitgegeven door de HollandiaDrukkerrj.

Sluiten