Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevolgen betreft, vooral op de ouders. Elke schoolmeester heeft eens of vaker zijn „slagzaakje" gehad. Als ik m'n kennissen zo eens de revue laat passeeren, dan duiken er zelfs wel enige tegenwoordige schoolhoofden op, die wel eens de minder aangename gevolgen van een uitgedeeld pak slaag ondervonden. (Dit natuurlik, om buitenstaanders te bewijzen, dat *t zelfs „de besten" onder de onderwijzers overkomt.) Zodat ik maar wil zeggen, dat er aan onze dagelikse arbeid een zeer ellendige risiko vast zit, waar bijna niemand aan ontkomt. De wetenschap, dat we zelfs door 'n onschuldige tik in grote moeilikheden kunnen komen en dat 't dan in zekere zin onze eigen schuld ook nog is, zet zich in ons gemoed vast als 'n meer of minder bewust angstgevoel, als *n stuk noodlot, waartegen we ons niet opgewassen voelen; kortom we voelen ons nooit veilig.

't Bovenstaande zal ik trachten, enigzins duideliker te maken met voorbeelden uit m'n eigen praktijk. Ik wil beginnen met 'n jeugdherinnering.

Toen ik hier in Amsterdam kwam, kersvers van de kweekschool, wist ik natuurlik, al kon ik dan misschien 'n aardig proeflesje geven, van toeten noch blazen.

Ik mocht eens luisteren in de klas, die ik zou krijgen. Die klas was bijeengezameld, hoorde ik, uit 't bezinksel van 'n stuk of vier andere klassen; ik meen dat men ef 'n 3e leerjaar van had gemaakt; er zaten veel kinderen in uit 'n enigzins beruchte volksbuurt, waaronder van 12 en 13 jaar. De onderwijzer, die mij deze klas zou overdragen, zei: „Ik dacht, dat ik 't behoorlik goed kon, maar aan deze klas heb ik m'n handen vol en hoe jij het hier moet uithouden, begrijp ik niet".

Ik wist 't al heel spoedig zelf ook niet. Wat wist ik, geboren plattelander, van Amsterdammers af? Wat wist ik helemaal van 't schoolmeesteren af? M'n hoofd kwam me vrij vaak helpen. Wat gaf 't mij? Ik merkte alleen, dat hij 't heel goed kon en ik absoluut niet. Als hij weg was, voelde ik zelf de tegenstelling wel en de klas ook en ik was dubbel

Sluiten