Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onrust. Er is gelukkig niets van gekomen. Ik heb aan de jongen Sch. * verder geen modelleerling gehad, maar zó iets heeft ie nooit meer in z'n hoofd gehaald; hij wist nu, dat ik niet terugdeinsde voor 't gebruiken van *n argument, dat voor enkele jongens 't hoogste en 't enige schijnt: de sterke hand van de meester.

Nu vraag ik: Was een pak slaag hier (ook pedagogies) niet de enig juiste straf? Zou b.v. wegsturen naar 't hoofd van de school niet zijn geweest: 1 °. een zelfvernedering voor de onderwijzer en 2 . een verplaatsing van de moeilikheid? (omdat die jongen me als 't ware uitdaagde en 't toch eens tot 'n stevige „beginselverklaring" komen moest). En was er iets anders zo heilzaam voor 't moreel van de klas? Niemand vindt 't b.v. vreemd, dat 'n scheepskapitein bij 'n paniek, in *t belang van de anderen, een overtreder van zijn orders desnoods doodschiet. Mag in 'n soortgelijk geval een onderwijzer dan niet 'n pak slaag toedienen aan een kwajongen? Is 't belang van een klas dan zo'n kleinigheid? Deze jongen zou 'n hele klas hebben kunnen bederven. Hij stond blijkbaar sterk onder de invloed van de straat; wat geen wonder was, want hij moest 's morgens al vroeg met melk lopen. En nu is 't waar, dat dergelike slechte economiese omstandigheden een verderf zijn voor de leerlingen, maar dat zijn dingen, waar wij onderwijzers op bepaalde ogenblikken onmogelik rekening mee kunnen houden.

Hoe treurig het ook moge zijn, dat vele kinderen buiten de schooluren zonder enige leiding zijn en gelegenheid hebben, om Ie vervallen tot alle kwaad, — hoe waar 't ook zij, dat ruime speelterreinen b.v. al zeer heilzaam zouden werken, — zolang de bestaande slechte toestanden er blijven, zullen wij onderwijzers soms in de noodzakelikheid komen, ons zelf en het goeie deel van onze klas tegen enkele slechte elementen te verdedigen.

Mede zeer leerzaam is 't volgende geval. Een druk, babbelachtig meisje, — die zijn d'r nog al enkele —i had 't laatste restje van m'n geduld eens uitgeput.

Sluiten