Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoef me voor m'n schijntje salaris toch ook niet te laten vivisectie-neren. Weina, als ik me dan eens vergaloppeer, is 't meer de schuld van anderen dan van me zelf.

In deze redenering zit stellig óók 'n element van billikheid, maar daarmee is 't niet goed.

Bovendien heeft dat openlik bedreigen met ontslag, dat B. en W. van Amsterdam indertijd gedaan hebben, de taak van de onderwijzer niet gemakkeliker gemaakt; het heeft in de eerste plaats 'n voor de onderwijzer gevaarlike geest gebracht in sommige ouders en daardoor weer in hun kinderen.

Eigenlik zit er aan die Amsterdamse slagcirculaire ook nog 'n komiese kant. Want ze berust op presies dezelfde gevoelsbasis als het pak slaag, dat ze wil voorkomen, n.1. op 't gevoel van: 't Moet nou maar 's uit wezen; — ik kan 't niet anders meer, dus ik gebruik nu maar eens dit krasse, misschien al te krasse, maar stellig afdoende middel.

Dit is, geloof ik, de belangrijkste oorzaak, die de onderwijzer de knoei geeft: Men overstelpt hem met allerlei voorschriften en verbodsbepalingen, terwijl men hem nergens de steun geeft of toezegt, welke ieder nodig heeft, die (betaald) gezag moet uitoefenen.

Wat de kinderen nodig hebben is dit: ze moeten weten, dat de onderwijzer baas is in school en niemand anders. Als men ze dit gevoel maar bij kon brengen, was alles gewonnen. Er zijn natuurlik onder de onderwijzers, zo goed als onder alle andere categorieën van mensen, enkelen, die door 'n bizonder imponerende of krachtige persoonlikheid van nature baas .zijn over de leerlingen (èn over de ouders, als dit zo eens te pas komt). Het merendeel van de onderwijzers bestaat echter uit heel gewone mensen, die niet zó krachtig of zó gezond zijn, dat ze zich gevrijwaard weten tegen konflikten met leerlingen en ouders.

En hoe is de toestand nu? Elke leerling weet, dat, zodra er iets niet in orde is tussen hem en de onderwijzer, de meester dan niet de baas is, maar vader of moeder. Het is dan ook niet zo zeer de schuld van de leerlingen als wel

Sluiten