Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

regel: „Overwin 't kwade door 't goede". Ik vind dit inderdaad mooi en toch geloof ik niet, dat er in 'n schoolklasse op dezelfde manier geleefd kan worden en wel hierom: de Boddaert-regel sluit de mogelikheid in, dat 'n kind zich, vóórdat het de goede weg kiest, eerst geweldig en langdurig verzet, zonder dat dit met geweld te keer wordt gegaan. Dit nu is in 'n klasse niet toelaatbaar.

Ook zal men in zo'n tehuis waarschijnlik geleidelik begonnen zijn en telkens slechts enige wilde eksemplaren gekregen hebben bij de reeds getemde, zodat men z'n metode geleidelik kon toepassen.

Maar 'n onderwijzer krijgt steeds 'n volle klas in eens; hij moet er ogenblikkelik mee kunnen werken. En onmiddelike gehoorzaamheid heeft hij als brood zo nodig. Al is 't op zich zelf idioot, — het kind mag zich in de klas niet telkens bewegen, het mag niet praten, het moet opletten, — of het onderwijs mislukt. Daar is geen gelegenheid om 't kwaad eerst 'n kansje te geven en dan te wachten, tot 't goede wel overwinnen zal. In welke vorm men 't ook wil doen, hier geldt 't principe, hier moet 't principe gelden en dat doet 't ook in 99 °/o van alle klassen: Keer geweld van 't kind (ongehoorzaamheid, enz.) door grooter geweld (straf). En nu leert de ervaring, dat dit voor bijna alle onderwijzers betekent: Geef af en toe eens 'n duw of 'n klap en soms 'n pak slaag.

Zeker, die andere metode heeft iets moois en degeen, die ze toe kan passen, staat als mens waarschijnlik hoger. Daar was b.v. Ligthart. Ik las -eens, hoe hij 'n paar baldadige jongens van 'n andere school temde. Ze scholden hem uit, enz. Hij deed niets, bleef vriendelik, nam ze mee in school en liet ze van alles zien. Eerst werden ze overmoedig door zoveel goedheid, die zij natuurlik als zwakheid aanvoelden, maar later trokken ze van zelf bij. Naderhand werden Ligthart en die jongens goede vrienden.

Ik vind dé metode mooi en 't resultaat mooi en toch zou ik met durven zeggen: Nu kan elk onderwijzer zo ook doen met zijn klas. Ten eerste zijn 42 leerlingen geen 2. Als

Sluiten