Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal, in 't besef van z'n onschendbaarheid 'n nog grotere poen worden dan hij al is. Hij zal natuurlik 'n konklusie uit 't geval trekken, allicht deze: „ 'n Goeie vent toch, die rechter! Die weet nou nog r's, wat 'n jongen toekomt. En nou ga ik morgen de dag die B. zó fijn pesten, dat ie met behulp van meneer de rechter minstens een jaar de bak indraait".

En de konklusie van de veroordeelde ~r die van alle andere onderwijzers in Nederland moet haast wel deze zijn: „Ja, ik zal me daar nog druk maken, als er weer circulaires over tuchteloosheid komen. Dat zijn valstrikken. Als ze je verlokken, om de tuchteloosheid te keer te gaan en je doet dit op de meest natuurlike, meest afdoende, voor 'n normaal gevoel volstrekt niet brute manier, — dan ga je de gevangenis in. Nee hoor, ik zal natuurlik uit zelfverdediging moeten doen wat ik kan en dan hoop ik, dat onze Lieve Heer mij daarin zal bijstaan tegen de Nederlandse rechters, maar opzettelik meehelpen, — merci!"

n Tikje overdreven, dit laatste, niet waar ? Nou, — vooruit! Maar ontken eens, dat er 'n hele dikke kern van waarheid in zit!

Sommige mensen, — vooral goedaardige buitenstaanders, — hebben zo'n absoluut verkeerd idee over de uitwerking van onze strafmiddelen. Ze begrijpen waarschijnlik niet, dat voor sommige leerlingen zo nu en dan een lichamelike tuchtiging even noodzakelik is als 'n onweer in 'n droge zomer. Ten minste men zou geneigd zijn, dit op te maken uit de naïeve verwachting van beterschap, die sommigen koesteren, wanneer ze een minder ingrijpend tuchtmiddel toepassen, bv. ernstige berisping.

Daar had ik enige jaren geleden mijn leerling A. Zelden zo'n jongen gezien; veel goeds, maar zéér veel kwaads; soms buitengewoon levendig, soms abnormaal onattent.

Een eigenaardig type, die jongen. Hij liet zich 3 a 4 M. naar beneden vallen van 'n hoge brug op 'n zolderschuit, om een hond uit 't water te halen. Hij sprong in 'n kanaal om een kameraad te redden en kreeg 'm d'r uit ook. Natuurlik had ik voor zijn kordaatheid 'n oprecht respekt, evenals voor 28

Sluiten