Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voel ik aanvechting, om dat maatstokje maar door die ruiten te slingeren en er uit te lopen.

Stel u nu voor, gij autoriteiten, die' meent, dat 'n onderwijzer van minuut tot minuut gekontroleerd moet worden, hoe mensen als ik moeten reageren op kontróle. Gelooft ge wel, dat 't zonder enige overdrijving 'n marteling is? Ge zult er om lachen, maar 't is waar, dat mijn oorschelp, die naar de kant van de deur gekeerd is, beweegt, zodra ik iemand de knop hoor omdraaien. Oe voorstelling alleen, dat er iemand is, die me kan komen „storen", kan me in zo'n overspannen toestand haast lichamelike pijn bezorgen en er zijn dan tijden, dat elke minuut me een- marteling is in de ware zin des woords. En toch moet ik soms zo vijf en veertig lange minuten staan.

En 't resultaat naar buiten? Och, er gebeurt bij mij in 'n zangles meestal weinig bizonders; m'n klas zingt volgens 't oordeel van m'n kollega's wel behoorlik en 't is immers ook niet, dat ik 't niet kan, 't zijn die ongelukkige bijverschijnselen, veroorzaakt door mijn kaduke zenuwen.

Nu nog even over 't voorlezen.

Het boek bepaalt de stemming. En nu is 't al weer erg mal, maar een passage, die me bij 't overlezen volkomen koud laat, of zelfs belachelik schijnt, (omdat de gevoelige plaatsen in kinderboeken heel vaak een beetje aangedikt zijn) wordt vóór de klas alweer 'n struikelblok voor me. Weinig zelfvertrouwen hebbende, vrees ik al van te voren, dat ik enige ontroering zal laten blijken, die ik nota bene in dit geval niet eens zelf eerlik voel. Misschien is die vrees overgebleven uit- de tijd, toen ik eens, voor 't eerst na een langdurige ziekte voorlezende, nog zó slap was, dat ik bij 'n idioot sentimentele passage m'n tranen niet kon bedwingen.

De op mij gerichte ogen van de klas hinderen me al gauw; als ik opkijk, lijkt er een nevel in 't lokaal te hangen; m'n geluid moet ik met grote inspanning uit m'n keel wringen en heeft 'n erg onwezenlike klank. En al spoedig breekt me 't zweet aan alle kanten uit. 't Is wel eigenaardig, dat het 35

Sluiten