Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

minste). Bovendien verklaarde dit hoofd, dat niemand (ook geen B. en W.) hem af zou brengen van een standpunt, dat hij volgens de wet in mocht nemen en waaraan zijn overtuiging hem veroorloofde, vast te houden. Daarvoor had ik alle respekt; ik zelf zou in zijn geval niet anders hebben gehandeld. Tenzij ... ik zou hebben ingezien (wat wel waarschijnlijk is), dat ik op die manier meer verloor dan won ('t verlies dan nl. in de vorm van 't bederven van de goede geest in de school).

Ik kan me voorstellen, dat iemand (vooral buiten 't onderwijs) redeneert: „Maar als de orde in de school nu werkelik stipter werd door de invloed van dit hoofd, wat was daar dan toch tegen. En anders hadden die onderwijzers wel kunnen zorgen, dat zij door hun eigen invloed zó veel tucht uitoefenden, dat zelfs het meest-eisende hoofd er niets op zou kunnen aanmerken. Dan hadden zij meteen op de mooiste manier zijn optreden overbodig gemaakt".

Laat ik u dan zeggen, dat ik dit gedaan, altans geprobeerd heb. Ik heb misschien een jaar lang een hoogste leerjaar (waarin — en besef, wat dit betekende — o.a. m'n doorluchte vriend A. zat, die 't standje van dat schoolkommissielid zo welwillend in ontvangst nam, benevens vele andere uitgezochte knaapjes) zó genegerd, dat ze geluidloos over de gang liepen. Dikwels heb ik m'n geliefd vrij kwartiertje opgeofferd, vaak zat ik tot half een of tot vijf uur met 'n klas, die al maar op de gang moest overmarcheren. Als de bel ging, veranderde ik in 'n ware duivel, want zelfs de brutaalste zou niet mogen fluisteren op de trap. Ik heb toen bitter geleden. (Dit klinkt al weer wat dramaties, maar ik kan 't helaas niet schrappen). En tot nog toe meen ik muurvast, dat deze strijd tussen hoofdenmacht en schoolmeesterseer (een strijd, waar toch óók de klas onder leed) even onnodig als onzinnig was.

Waarom verdient zulk ingrijpen afkeuring. Ten eerste al is het vrij wat gemakkeliker voor een hoofd om, (wellicht) kersvers uit zijn kamertje, een troep kinderen

Sluiten