Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n Slot naar 't leven, daar zit geen geld in! (stilte). Maar wat heeft missus Olivier met dat alles uit te staan?

Van Hove. Zij gaf me dit boek te lezen. Zij kent die Mary Jones persoonlijk.

Ella (wantrouwend). Heeft ze u dat verteld?

Van Hove (knikt). Heel intiem zelfs. Missus O. dweept met „Gondelvaart" (stilte). t Is zoo'n beetje haar eigen geschiedenis, die ze in dit boek weervindt.

Ella. Wablief?! Haar geschiedenis?! Heeft ze dat beweerd?!

Van Hove. Ze heeft het mij te verstaan gegeven.

Ella. Onzin, dan heeft u verkeerd verstaan.

Van Hove. Ze was anders duidelijk genoeg. Ella (boos). Och, gekheid; ze maakte u wat wijs.

V3n Hove. Ik heb geen enkele reden om missus O. niet te gelooven.

EJIa. Mn hemel, doet u niet zoo verliefd.

Van Hove. Verliefd, ik?!

Ella. Ja, verliefd — u! — Pas maar op! Als u haar nu al voor een romanheldin ver-

Sluiten