Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slijt heeft u maar weinig noodig om uzelf in de plaats te gaan denken van dien „sympathieken ouderen man!" En dan is uw leed niet te overzien, want u kunt niet als mijn uitgever het laatste hoofdstuk forceeren!

Van Hove. Maar miss Burnett, dacht u nu werkelijk dat ik me illusies maakte?! — Mijn halve leven heb ik in Indië gezeten, waarvan zeventien jaar als weduwnaar in de eenzaamheid van mijn plantage, met als eenig gezelschap : mijn dochter die nu getrouwd is — en mijn schoonzuster, die.... enfin, die u kent. En nu, eindelijk eens als een schooljongen met vacantie, ontmoet ik hier in de champagneatmosfeer van dit heerlijke winterland 'n levenslustig bekoorlijk persoontje, waarvan niemand iets meer weet dan dat ze uw vriendin,is. Ze lacht en flirt met me en ik vind dat heerlijk en lach en flirt terug, zoo goed en zoo kwaad gis me dat nog afgaat; en we amuseeren ons allebei kostelijk. Maar de ernstige verstandige vriendin kijkt boos, denkt dat ik me hals over kqp in t verderf stort. — Kom, *n spelletje, meer luet. 'k Zie toch immers best dat missus O even charmant flirt en lacht met graaf Ragusa'en

Sluiten