Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zou volgens u Nou, de scheiding doet 'r

nog niet wegkwijnen!

TOONEEL 7.

VORIGEN - ELZEBEE - RAGUSA - SAM WELDON - THOR WALD WANGENSTÈN; - daarna JOLANDA-MEVROUW MOLEN» KAMP en de KELNER.

(„Missus O" komt met haar „gevolg" terug van 't schaatsen-concours; allen in de dolste lachbui. Blijkbaar hebben ze onderweg de grootste flauwiteiten Verkocht. Heel de frissche gezonde vroolijkheid van de wintersport lawaait naar binnen. Alleen Thorwald Wangenstèn is Wat stiller, hoewel niet saai.)

E1 ze b e e (stikkendvan den lach). Hahaha

Ent — Gauw, kijkt hij nog?

Sam (bij de deur), 'k Kan hem nog zien. (wuift). Hoeree!! Nou is hij weg.

Ragusa. Pov.èrino!

Sam. Zóó stond hij zóó; met 't kostbaar geschenk in zijn hand!

Thorwald. Hij weet nog niet hoe hij 't heeft.

Sluiten