Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van Hove. Ben ik.... (ontmoet Ella's blik, bedenkt zich). En wat is graaf Ragusa dan wel?

Elzebee. O die — die 's nog altijd patiënt!

Ragusa (ifiet zijne mooie oogen lonkend). 'n Hartkwaal, ongeneeslijk! (legt zijn verbonden hand op 't hart).

Elzebee (opspringend). Och, dat 's waar ook; uw hand! Die goejerd heeft zich aan mijn schaats verwond. Nu gauw een beter lapje.

Ragusa. O Signora!

Elzebee. Wie heeft een verband; — wacht, op mijn kamer.

Ragusa & ) ^ , \ Waar....

Sam .i(s/aan^°p)-Magik....

Elzeb.ee. Ben jullie mal; geen ongetrouwde heeren op mijn kamer, hoor. (tot Van Hove). Toe, wees u eens lief: op tafel....

Van Hove. Met pleizier (gaat naar boven).

Elzebee (bekijkt Ragusa's hand). Laat zien ....

Ragusa (lonkend). *k Zou ook getrouwd willen wezen!

Elzebee. Nog al eentje om te trouwen!

Sluiten