Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tenminste..Nu, daarop zei hij: dat het hem na al die jaren in de Tropen opviel, hoeveel intenser en interessanter het leven in Europa was; „dikwijls als in een roman /" Toen heb ik gezucht, maar weet jij 'n beter antwoord op zoo n frase?

Ella. Geen enkele, dear. En hij?

Elz ebee. Hij keek me aan en zei: „Vreemd moet het voor de oorspronkelijke modellen zijn, hun eigen leven gedrukt voor zich te , zien ....

Ella. Juist, en wat heb jij daarop geantwoord?

Elzebee. Niets dan „ja"; dat herinner ik me toevallig heel precies.

Ella. Niets dan „ja.'?!

Elzebee (proestend). Maar toen schoot me opeens door ~'t hoofd, wat hij daarmee be- ' V doelde, en o Ella, het komieke van de situatie bekroop me plotseling zóó .... Denk eens: Ik dat gedweeë schepsel; — da'k niet kon nalaten er aan toe te voegen: (met een diepe zucht) „heel vreemd". Nou, toen hadt je 't natuurlijk; inwendig zat ik te gieren! Die goeie oom van Hove die me daar voor 't origineel

Sluiten