Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Elzebee (a.v.). O.

Van Hove (bemerkthaargereserveerden toon; ziet naar haar; moet lachen). 'Deelt ude wereld de triomfen van vanmorgen mee?

Elzebee (met een gewichtig gezicht). Ik schrijf aan mijn man. ■ % ,

Van Hove (geamuseerd). Och kom!

Elzebee. Vindt u 't zoo vreemd dat een vrouw aan haar man schrijft?

Van Hove (weer bladerend, met humor). Ik vind niet gauw iets vreemd (stilte; dan legt hij het boek naast haar neer). Toch een mooi boek, dat „Gondelvaart". (geen antwoord). In dank terug. — Heeft uw man 't ook gelezen? (ziet haar lachend aan).

Elzebee (lacht nu ook). Leelijk van me, hè; om u dat alles wijs te maken. Ik ben Ella dankbaar dat ze u uit de dwaling hielp.

Van Hove (lachend). Ik ook.

Elzebee (haar heele „ijs"-plan Vergetend). Zoo zie ik u zoo graag lachen; dan lijkt u op ... . (houdt op en bedenkt zich).

Van Hove. Op .... hèm?!

Elzebee (knikt). Dezelfde trouwe oogen. Ik bedoel.... Nee, wat waar is is waar:

Sluiten