Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

graag uw raad inwinnen (leest). „Zooveel vreugde als onze Jan ....'*; wat klinkt dat moederlijk, hè?

Elzebee. Ja, onuitstaanbaar.

Van Hove (heeft groot pleizier) Zooveel vreugde als onze Jan ons door zijne schitterende benoeming heeft gegeven, zooveel zorg berokkenen mij de neigingen van zijn hart "

Elzebee. O, „mij"; zie je wel; 't is alleen de moeder.

Van Hove. „Het meisje dat hij tot zijne vrouw wenscht te maken, verschilt in afkomst, opvoeding en ideeën zóó grondig van hem, dat ik in een huwelijk slechts het zekere ongeluk van beiden zie. Ik zal dan ook het tot stand komen van een officieele verloving zoolang mogelijk tegen gaan, en reken daarbij op uw overkomst." — Dat s een netelige zaak; wat moet ik daar nu in zeggen? (stilte).

Elzebee (met emotie). Doet er niet toe wat u zegt. Als hij zich daardoor laat beïnvloeden is zijn liefde ook niets waard, 't Is misschien veel verstandiger dat hij 't opgeeft. Maar je

Sluiten