Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Thorwald. Maar ik voel de kracht in me u te leeren mij lief te hebben.

Elzebee [schudt het hoofd). Kon je dat maar.

Thorwald. Wat kan u van me scheiden? U, die al mijn droomen wist te volgen.

Elzebee (staat op). Vraag maar niet.

Thorwald. Ik vraag wèl. Zeg me; wees niet bang!

Elzebee (ooor zich uitstarend, bijna fluisterend). Ik ... . heb een ander lief.

Thorwald (na een stilte). O . . . .

Elzebee (heftig). En niet omdat ik het wil, maar omdat ik niet anders kan (stilte).

Thorwald (staat zwijgend op en gaat van haar weg). En toch heeft u met mij gesproken, zooals u deedt. Hoe kon u zeggen dat u zich

ook eenzaam voelde, als u toch een

ander lief hadt!

Elzebee (meer vooi zichzelf). Ja, hoe kon

ik?! Dat was slecht van me, hè! Maar

o jongetje, als je eens wist; je gaf me zooveel en die andere is zoovèr weggegaan, en ik hongerde zoo! — (stilte) Veracht me maar; daar heb je het recht toe»

Sluiten