Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jolanda. Dank. (maar zij kan geen stuk naar binnen krijgen, verbergt het gezicht in de handen en.... snikt). O, ik schaam me zoo!

Jan. Ja, schandelik is 't van uw broer.

Jolanda. Maar misschien ligt de schuld niet enkel bij hem ....

Jan (scherp). Wat wilt u daarmee zeggen?

Jolanda. Zou Mrs. O. van haar kant....

Jan (opeens driftig). Als u dergelijke dingen onderstelt, contessina, doen we beter met niet verder te praten.

Jolanda (merkt dat ze zich versproken heeft). O toe, wees niet boos, ik zei het maar omdat.... Je zoekt toch verontschuldigingen ....

Jan (streng). Zijn er niet.

Jolanda. Nee nee; vergeef me.... (nieuwe tranen). O God, wat ben ik ongelukkig! (snikt en spiedt onderwijl naar de uitwerking).

Jan (zachter gestemd). Ik begrijp hoe ellendig dit voor u is.

Jolanda. Konden we hem maar hier vandaan krijgen!

Jan (ingenomen met dat idee) Ja, dat zou iets zijn; natuurlijk, hij kan hier niet blijven. Uw broer moet uit St. Moritz weg; en hoe eer hoe beter!

Sluiten