Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jolanda. Dat Papa ongesteld is geworden en hem bij zich verlangt. En Papa moet dan maar denken, dat hij hier niet tegen de lucht kan. (stilte.)

Jan. Niet fraai, al die leugens, wel?!

Jolanda. Ze maken me ziek. Maar men verweeft zich in 't leven zooals men kan, en niet zooals men wil.

Jan. U heeft gelijk.

Jolanda. Help me dus nog deze komedie

te spelen. Als ik zeg, dat ik me ellendig

voel, ben ik werkelijk niet ver van de waarheid af. Wij gaan nu regelrecht naar 't hotel terug, en u brengt onderwijl met de anderen de tocht ten eind om alle argwaan te voorkomen, en wanneer u dan voor het diner nog even aan wilt komen, zal ik.... mijn bedelhand ophouden.

Jan. Beschouw het toch niet zoo! j

Jolanda (weemoedig). Grootpapa had drie kasteelen! (plotseling op anderen toon). Oh!..,.

Jan (kijkt Verwonderd op, maar begrijpt dan dat zij komedie speelt, omdat Van Hove binnen gekomen is).

Sluiten