Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Elzebee (negeert hem; komt binnen en begint den rommel op te ruimen).

(Alle anderen zijn nu buiten, waar de Ragusa's met den gids onder veel beweging en goeden raad vertrekken. Dan:)

Van Hove (reeds op ski's voor de deur). Missus O; ik ga met Weldon vast vooruit; jullie haalt ons wel in (knipoogend). Maak nu alles weer in orde!

Elzebee (lacht). Ik beloof het.

Sam (klaar voor 't vertrek). Kom an, mister Van Hove!

Van Hove (tot Jan). Heer neef, jou stel ik voor "Missus O. verantwoordelijk, hoor! (lachend). Missus O, geen waaghalserijenmeer, zooals vanmorgen!

Elzebee (lacht en beduidt hem te gaan).

VaV Hove. Dan maar weer vol moed (bij den rand). Oei, wat 'n steilte; daar kom ik nooit levend af!

Sam (naast hem.) Niet bang zijn, en knieën buigen. Kijk maar naar mij! Hoeree! (verdwijnt juichend in de diepte).

Van Hove. Jawel, als hij ook maar voor mij vallen kon! Kinderen, bidt voor denouwen

Sluiten