Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ragusa. Best {links af).

Mevrouw Molenkamp. En nou jouw partij vanavond!

Ella. Heeft uw papa zooiets al eer gehad ?

Jolanda. Al driemaal, dat maakt me juist

zoo ongerust. Het hart, hè en op zijn

leeftijd....

Mevrouw Molenkamp. Ik zal jou helpen, contessina, ja, met pakken!

Jolanda. Neenee, dat wil ik volstrekt niet hebben. Maar zoo u lief wilt zijn, koop dan nog bij den portier een album van 't Engadine voor mij. Dan kan ik Papa alles wijzen

Mevrouw Molenkamp. Dubiet! (links af).

Jolanda (gaat naar boven). Madonna

Ella. (ziet haar onderzoekend na). Vreemd

(tot Ragusa, die terugkomt). Ik hoor van uw zuster dat uw vader gelukkig zooiets nooit eer gehad heeft.

Ragusa (even wantrouwend). O, heeft ze u dat verteld? Nee, hij 's ijzersterk; 't zal wel loos alarm zijn. U permitteert.... Ella. Laat ik u niet ophouden. Ragusa (gaat naar boven). Ella (alleen, ziet Ragusa nog een oogen-

Sluiten