Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is dat een uitvlucht, dat weet ik zelfs, maar ....

Van Hove. Wat zeg je?!

Jan (zich verbeterend). Ik zeg alleen dat ik me niet begrijp dat zij die toch weten kunnen waarom dat meisje hier niet langer wenscht te blijven, niet alles doen om haar 't vertrek te vergemakkelijken. Inplaats van zich door kleinzielige jaloezie op te laten zwepen tot dergelijke unfaire handelingen.

Elzebee. O ja, jaloersch, unfair; wat ben ik nog meer? *t Kan er allemaal nog best bij.

Van Hove. Maar menschen-lief ....

Jan. Je bent een groot kind, dat heb ik je al meer gezegd. Een stout, ontoerekenbaar kind, zonder eerbied voor iets of iemand, zonder opvoeding, en daarom door elke kwaje tong te beinvloeden.

Elzebee. Och ja, Elzebee Tuwe, hé. Je moeder heeft je genoeg tegen me gewaarschuwd !

Jan. En de vraag is of ze daar geen gelijk had.

Elzebee. Groot gelijk! — Wat had een kip zonder kop als ik moeten doen tusschen jullie phiïisters!

Sluiten