Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dalen tot in het hart van het hooggebergte doordrongen, dalen, met nauw-omsloten, idyllisch gelegen plaatsjes, die onderling weer door mooie pasovergangen met elkaar waren verbonden, waardoor het reizen in zulke gebieden zoo aantrekkelijk wordt.

Zooals de meeste Hollandsche toeristen, kende ik alleen Chamonix. Ik zou het niet durven wagen iets af te dingen op de beroemd geworden schoonheid, die de natuur hier ten toon spreidt, doch de Mont-Blanc-groep van deze zijde gezien, oprijzende uit het wijde, zij het ook grootsche dal, miste voor mij dien bizonderen charme, die mij in andere Alpen-gebieden zoo dikwijls trof.

En die opvatting bleef ik toegedaan tot op den dag, dat ik, met den ouden schokkenden postwagen van Aosta komende, de Mont-Blanc-keten voor mij zag, aan het einde van het mooie, kleurenrijke Italiaansche dal. Ik kon het mij bijna niet voorstellen, dat die steile geweldige wanden, met hun gletschers, die als het ware gewrongen hingen tusschen wilde rotsgevaarten, dat dat dezelfde Mont-Blanc was met zijn afgeronden top en zacht hellende sneeuwvelden, zooals ik hem had gezien vanuit Chamonix. Wat ik hier zag was méér dan romantisch; ik kreeg een gevoel van eerbied voor het overweldigend grootsche; ik zag den Mont-Blanc, zooals ik dien vroeger in mijn fantasie had opgebouwd.

Ik zou willen, dat een ieder, die den witten berg voor de eerste maal gaat zien, er de iewat langere reis via Italië voor over had. Het rustig verblijf in het eeuwenoude, interessante plaatsje Aosta, zoo gansch anders dan de door vreemdelingen overloopen Zwitsersche steden; de stille avond in de loggia van het hotel onder den ster-door fonkel den Zuidelijken nachthemel; de tocht daarna door het prachtige, weelderig begroeide, schilderachtige Italiaansche dal dat alles vormt

een passende voorbereiding van de stemming, die wij noodig hebben, wanneer ons een heel bizondere indruk te wachten staat.

De oude postkoets is weliswaar verdwenen en heeft plaats gemaakt voor een modernen krachtwagen — gelukkig nog geen treintje — die den dienst onderhoudt tusschen Aosta en Courmayeur, maar dat snorren van den motor zal den reiziger niet hinderen. Integendeel, die wilde, razende jacht over den

Sluiten