Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schoone en verhevene in deze bizondere wereld. Maar ook begon ik te merken, dat het mystieke er geenszins ontbrak, want die romantische dalen, die ik beneden als gewoon toerist niet had aangetroffen, vond ik daar boven in het hooggebergte. Maar daar is hun dalbodem niet met planten en bloemen getooid, daar is hij bedekt met wild verbrokkelde ijsstroomen of uitgestrekte velden van sneeuw, terwijl niets er de plechtige stilte verbreekt dan de lawine-donder, die tegen de omringende rotswanden resoneert. En deze vergletscherde valleien dringen door tusschen de talrijke bergkammen, die zich naar alle zijden vertakken en tusschen de geledingen van den grooten berg zelf, wiens wilde rotsgraten de stoutste fantasie overtreffen.

Jaren zijn er sedert mijn eerste bezoek verstreken. Het is of er een soort intimiteit is ontstaan tusschen die Alpen van Savoye en mij. In de verste uithoeken van het hooggebergte heb ik rondgedoold en heel wat dagen en nachten doorgebracht in die witte dalen en bergkommen, waarvan menig toerist zelfs het bestaan niet vermoedt; bergtochten heb ik er ondernomen, avonturen beleefd en thans schijnt het mij toe of langzamerhand een gansch netwerk van herinneringen zich om de toppen van het Mont-Blanc-gebied heeft geweven.

't Zijn herinneringen aan tegenspoeden, ontberingen en gevaren; maar 't zijn óók herinneringen aan uren van 't zuiverste, hoogste geluk, een geluk, dat des te intenser wordt gevoeld, juist omdat het slechts bereikt kon worden na groote inspanning en strijd.

Toeristen-centra.

Door de geheele afwezigheid van in het hooggebergte dringende dalen, liggen de toeristen-centra alle aan de buitenzijde. Het meest bekende en meest bezochte centrum is Chamonix. Het is een mondaine vreemdelingenplaats, zooals Interlaken dat is voor het Oberland en Zermatt voor de Penninische Alpen, al moet het, wat ligging betreft, voor laatstgenoemde plaats onderdoen.

Chamonix is ongetwijfeld nog meer verbanaliseerd dan Zermatt. Men vindt er alle mondaine genoegens om het gebla-

Sluiten