Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en voeten moest laten doorloopen, om rustig en langzaam omlaag te kunnen glijden, zonder de handen als rem te ge-t bruiken; toen liet hij 't me zélf probeeren, vastgebonden aan 't reservetouw en daarna gleed ik los van de dakgoot naar beneden! De gidsen in 't Trift-hotel aanwezig, waren in stomme verbazing naar buiten geloopen en onze tijdpasseering werkte zóó aanstekelijk, dat kort daarna een heel rijtje menschen langs den ijzeren schoorsteen omhoog klom, achter elkaar langs het dak schoof, over de dakgoot wipte en één vooi één omlaag zweefde, tot uitbundige pret van de weinige gasten, die op 't eerste gezicht waarschijnlijk dachten, dat een waanzinsepidemie op Zermatt was komen neerdalen. Nauwelijks beneden, klauterden we weer naar boven, alsof een bioscooponderneming het tafereel voor een „vervolgingsfilm" had gearrangeerd! Er is géén kunst, waarvan ik later in de bergen zóóveel plezier heb gehad als van 't „abseilen", dat ik grondig had geleerd op 't Trift-hotel bij Zermatt.

Maar ook in den ijsarbeid heeft hij mij onderricht gegeven, want samen zijn wij er op uit getrokken naar den Gorner-gletscher en daar heeft hij mij urenlang het „tredenhakken" laten beoefenen. Hoeveel alpinisten, die met gidsen tochten maken, zijn er, die deze kunst verstaan? Nooit had ik in al die jaren zélf een gids gehad, die 't mij heeft geleerd. En toch, geeft men er zich wel eens rekenschap van, hoe buitengemeen nuttig het kan zijn, om een behoorlijke trede te kunnen slaan in 't ijs, als de gids hand of arm eens zou blesseeren? En hoe weinigen zijn er die beseffen wat een heerlijke, gezonde, passionneerende sport het is, een lange ladder omhoog te hakken in het harde ijs van den steilen gletscher, zóó dat de schilfers om je heen vliegen. De meeste toeristen hebben zelfs pickels, die al héél weinig geschikt zijn voor dergelijken arbeid. Ook ik heb toen van mijn ouden trouwen makker afscheid moeten nemen, om er een voor in de plaats te krijgen met grooter bijl en veel korter steel, maar waar een flinke „slag" in zat. Finch beoordeelde de bekwaamheid van de toeristen wel eens naar de lengte van hun pickels en merkwaardigerwijze was zijn oordeel bijna altijd juist. Ik herinner mij hoe hij eens aan iemand zeide,

Sluiten