Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inwilligen, die haar op frs. 260 komt te staan. Maar als men op 12 Juli 1878 op het punt staat te vertrekken, laden de dragers al hetgeen ze te vervoeren hebben (daar zijn het immers dragers voor) op den rug van de twee ongelukkige langooren en of men hoog springt of laag springt.... een derde muilezel moet en zal mede, waarvoor men ook alweer behoorlijk geld vraagt. Tot overmaat van ramp zeggen daarna Lanier Sr. en Jr. den dienst op! De éérste plaats op den top is dus weer vacant.

Dat het heele dorp en alle vreemdelingen uitloopen, als deze Himalaya-achtige wonderlijke stoet Courmayeur verlaat, behoeft wel geen betoog! Ik denk, dat de Géant dien dag geschaterd zal hebben.

13 Juli, om halfvijf 's morgens, gaat men van den Col du Géant in twee groepen op pad. De ééne groep naar de ZuidOost-zijde, om het kanon af te schieten, de andere groep naar de Noord-Oost-zijde, om het touw op te vangen. De eerste groep wordt bovendien geëscorteerd door vele karavanen, die uit Chamonix en Courmayeur naar boven zijn geklommen, om dit nooit vertoonde schouwspel gade te slaan.

Om kwart voor tien is men op de sneeuwgraat aan den voet van den rotstoren. Als alles in gereedheid is gebracht, wordt de rakette gericht, een werk, dat door alle aanwezigen gecontroleerd wordt. Onder doodsche stilte knalt het schot. Het touw bereikt een hoogte van.... een 40-tal Meters en valt terug. Het tweede schot komt hooger, maar niet hoog genoeg. Bij het derde echter vliegt het touw in sierlijken boog precies in de goede richting tusschen beide toppen van den Géant in. Maar ziet, men heeft niet op den wind gerekend!! Een flinke bries blaast het touw terug, zoodra het boven den rotswand komt.... Men poeft nog eenige schoten en dan.... wordt de droeve terugtocht aanvaard. De Géant zal medelijdend het troepje hebben nagekeken....

In 1880 is het niemand minder dan de groote alpinist Mummery, die den berg een bezoek brengt. Hij bereikt de plek waar ook Leotardi en Genoli waren geweest. Daar schrijft hij op een visitekaartje: „Absolutely inaccessible by fair means." Dat kaartje laat hij er achter. De Géant zal hoffelijk maar trotsch gebogen hebben....

Sluiten