Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te verdampen in de hut, toen tegen den middag plotseling het weer wat begon op te klaren.

„Wat zou je er van denken," vroeg Finch, „als we eens een bezoek brachten aan den Gendarme, op den Z.-W.-wand van den Pointe Hellbronner?" Dat fiere stuk graniet had al dikwijl» onze aandacht getrokken en vóór er vijf minuten verstreken waren, stonden Lugard, Finch en ik met pickels en touwen buiten. Er sloot zich bij ons aan een Belg, de heer Van Nuffel d'Heynsbroeck, met wien wij den vorigen avond op bizonder aangename wijze kennis hadden gemaakt De reeds bejaarde alpinist, die steeds met zijn beide vertrouwde gidsen de Alpen had doorkruist, voelde plotseling den verleidelijken drang in zich opkomen om zich eens aan een klein gidsloos tochtje te wagen en met jeugdig enthusiasme nam hij dan ook zijn plaats in aan het gletschertouw achter Finch, in wien hij 'n onbeperkt vertrouwen scheen te stellen.

Onze tocht verheugde zich in de groote belangstelling van gidsen en overige hut-bewoners, die zoo'n kleine afleiding op een regendag met dankbaarheid aanvaardden.

De „gardien" had ons bovendien de verzekering gegeven, dat de Gendarme nog nimmer met een bezoek was vereerd (of dat niemand hem een bezoek waardig had gekeurd). Of dat geheel de waarheid was, hebben we maar niet nader onderzocht, omdat we ons nu eenmaal niet wilden berooven van het exquise genot dezen fieren rotstoren het eerst te hebben veroverd. Want ik ben 't volkomen eens met Guido Rey, waar hij zegt: „Si vous voulez le bien de 1'alpinisme, si vous voulez le conserver jeune et fort, gardez-lui des pointes vierges, ou tout au moins laissez croire qu'elles le sont" !

Over een stukje van den steilen Glacier de Toule hadden we spoedig den voet van den ongedoopte bereikt. Finch bond zich aan het 60 M. lange reserve-touw en klom omhoog en wij bleven beneden staan, als drie honden, die zich een kat zien ontglippen in een boom.

De Gendarme gaf zich lang niet gemakkelijk gewonnen, maar toch moest hij meter na meter prijsgeven. Op Finch volgde

Lugard, daarna onze gast en ik geloof, dat i k nog aan

den voet stond, toen Finch zijn hoed zwaaide van af

Sluiten