Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zou willen „probeeren" en zich voornam, terug te keeren als de moeilijkheden te groot werden, zou hier dus in een val loopen, waaruit ontsnappen ternauwernood mogelijk was. Teruggaan zou voor haar riskant zijn en doorgaan naar den top eveneens, want de „ausserst schwierige Kletterei" (zooals de Mont-Blanc-Führer die noemt) moet dan nog beginnen.

Deze ernstige bezwaren, die voor een „zwakke" partij bestaan, gelden in meer of mindere mate voor alle toeristen bij slecht weer. Het is dus te begrijpen, dat we nog eens even nauwkeurig de lucht bestudeerden. Ongunstiger was het weer niet geworden en de lichte sneeuwval had opgehouden.

„Was denken Sie, Knubel?"

„Es geht, Herr", en zonder een oogenblik van aarzeling trok hij met krachtige rukken aan het ééne touweinde. Steeds sneller liep het langs het vooruitspringende rotsblok, tot het als een dunne, lenige slang naast ons omlaag pletste.

Knubel en Lugard namen wederom de leiding, Finch en ik volgden op korten afstand. Aanvankelijk ging het gemakkelijk, eenigszins horizontaal verder, doch dan ging het opwaarts in de rotsen, die steiler en steiler werden, tot zij bij de z.g. „Colonnes" overgingen in nagenoeg loodrechten wand.

Toen we daar waren, had de berg ons in zijn macht. Het scheen wel of de gansche omgeving was weggezonken in het bodemlooze en of er niets meer bestond van de Alpen, dan die eene, reusachtige Requin, waarvan men onbewust de ontzagwekkende grootheid gaat gevoelen, naarmate men meer moeilijkheden krijgt te overwinnen. En toch is het niet alleen de lichaamskracht, die hier het doel kan doen bereiken; want met de uiterste zorg dient de bestijgingsrichting te worden gekozen, daar op dezen berg nagenoeg geen varianten mogelijk zijn. Het gaat hier alweer als met den schaakspeler, die zich niet blind moet turen op een volgenden zet, maar die zoo'n zet ook moet beoordeelen als onderdeel van het gansche probleem.

Herhaalde malen heeft men mij gevraagd wat mij nu eigenlijk zoo fascineerde bij een bestijging als die van den Requin, en waarom ik telkens lust gevoelde weer moeilijke beklimmingen te ondernemen. Ik geloof, dat Mummery op deze vraag het juiste antwoord geeft wanneer hij zegt:

Sluiten