Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat doet mij steeds verlegen staan En tranen haast in d'oogen gaan, Want als hij dat niet hooren kan Is 't uit met d'armen liereman.

Ie Boer.

Vooruit ermee! Het duurt al zat. Zing nu wat nieuw is in de stad.

(zet hem den hoed op). Zet eerst jou hoed weer op jou kop. Begin jouw lied en speul nou op.

Liereman. Wat wenscht gij dat het wezen zal?

2e Boer.

Een drinklied meugt mij bovenal, Dat krachtig ons in d'ooren boort, Dat men 't geklik der kroezen hoort En voelt hoe 'tbier naar binnen leekt En hoe de rook in d'oogen steekt, En dan, zoovelen als wij zijn, Luid mee te brullen, bij 't refrein!

3e Boer.

Geef eerst een liedje van de min, Dat zal de deernen beter smaken. Want komt jouw drinklied bij 't begin, Teun, dan verrek jij nog jouw kaken.

Liereman. Een vol glas bier, een volle tasch, Dat kan een speelmans hart verheugen. Maar als mijn wijf zoo fel niet was, Dan zou ik hier iets beters meugen. Dus, boeren, buitenlieden, hoort, En zingt nu mee, wanneer 't behoort.

Lied.

Een oud man en een mooi meisje, was jong, Hoe lustig dat er de koekoek zong, Al in den koelen Meiel

Sluiten