Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v. Lodesteijn, (Poot weerhoudend). Heer Poot, dit is geen boerenmaal. Dit is een huis van vrede. Zoo lang men gast is blijft het staal Verholen in de schede.

van der Dussen. Wees welkom, meisje van Abtswou. Ik bid u, mijne heeren, Zoo eenig leed haar treffen zou Ook mij zou 't bitter deeren.

(Poot breidt de armen naar Pleuntje uit, doch zv blijft staan).

v. Bleiswijk. Is 't uw begeeren

Dan is zij vrij. Ik zal 't niet weeren

Al spijt het mij. Want al die uren

Dat hier wij zijn Stond zij te gluren

Door 't raamkozijn. Wie zoo nieuwsgierig

Ervoor kan staan, Vindt ook pleizierig

Erin te gaan!

(tot Poot, den degen half uit de schede). Maar messentrekken

En grove taal Zal 'k later dekken

Met beter staal. Want uw bescherming

Gelijk gij ziet, Al uw ontferming

Die lust zij niet. (Hij slaat den degen in de schede terug).

van der Dussen. Het mooiste meisje van Abtswou Met hare zachtblauwe oogen,

Sluiten